​Бул сөздөрдү колдонуп көрдүңүз беле? Тест

Мультимедиа

Соңку учурда чет тилдерди эле эмес, кыргызчаны да жакшылап үйрөнүү актуалдуу болуп бара жаткандай. Себеби мындан 20-25 жыл мурда колдонулган сөздөрдү учурдагы коомчулуктун бир бөлүгү, жаштар колдонбой калганын байкоого болот. Ошондон улам сиздерге эски сөздөрдөн турган тест сунуштайбыз.

МультимедиаПолитклиникаЭски сөздөрТест