Бишкек шаары көрктөнүп баратабы?

Мультимедиа

Бишкек шаарынын телегейи тегиз болуп калды деп айтууга, албетте, али эрте.

Бирок кийинки кезде борборубузда көргөндүн көзүн кубанткан өзгөрүүлөр болуп жатат. Колдо даярдалган, табигый материалдан жасалган көркөм жасалгалар пайда болууда. Айрыкча Бишкек жашыл чарба ишканасынын кызматкерлери шаардын көркүн чыгарып жатканын байкоого болот.

Төмөндө ошол мисалдардан келтирели.

ЖаңылыктарБишкекмэрияжасалга